• Ånglok

  Ångloket var den första användbara loktypen.

 • Ellok

  Ellok är ett dragfordon för tåg drivet av elektricitet tillförd längs järnvägsspåret med kontaktledning eller strömskena.

 • Motorlok

  Motorlok eller diesellok är lok som drivs av någon typ av förbränningsmotor, vanligen en kolvmotor.

 • Godsvagnar

  En godsvagn är en järnvägsvagn enbart avsedd för att transportera gods.