Järnvägen har påverkat möjligheterna till resande och godstransporter men även samhällsutvecklingen, teknikutvecklingen, natur- och kulturlandskapet, samt den enskilda människan, historiskt och idag. Berättelsen om järnvägen sträcker sig över en tid då Sverige utvecklas från ett agrart ståndssamhälle till en postindustriell nation. Inspireras av enskilda individers mod och djärva visioner liksom av drömmar om att få uppleva nya människor och miljöer.

visualisering av utställningshallen Festen, flera runda bord med vita dukar står i en rum med dämpad belysning.

Festen

Välkomna till invigningen! Festmåltiden är uppdukad, borgmästaren håller tal och det praktfulla ångloket Prins August är på plats.

Skiss av utställningshallen Bygget

Bygget

Utställningen berättar om järnvägsbygget – om entreprenörerna som såg till att järnvägsnätet bredde ut sig i landet och om rallarna som lade rälsen.

Skiss av utställningshall

Järnvägens folk

Här möter vi människorna som arbetade med järnvägen som under den här tiden var Sveriges största arbetsgivare.

Skiss av utställningshall

Elektrifieringen

Sverige inget eget kol har! Jo, lite grann finns det men landet är extremt sårbart i händelse av kris. Järnvägarna tar detta på stort allvar och under 1890-talet börjar den elektrifieras.

Skiss av uställningshall

Resenärerna

Upplev hur man reste i första, andra och tredje klass under tidigt 1900-tal. Här visar vi även en fantastisk restaurangvagnen från 1930-talet, omsorgsfullt renoverad.

Skiss av utställningshall

Andra världskriget

När andra världskriget bryter ut uppstår allvarliga handelshinder. Situationen förvärras av den tyska ockupationen av Norge och Danmark under våren 1940.

Hoten mot järnvägen

Konkurrens med andra trafikslag, miljöskandaler i järnvägens spår, olyckor och säkerhet - hoten mot järnvägen blir fler under 1960-talet.

Samtid och framtid

I sista utställningsrummet bjuds besökaren in i samtiden med en utblick mot framtiden. Styr ett klassiskt RC-lok, gå in i X2000 och lyssna på järnvägsmusik!