Tre glasburkar med olika typer av bränsle står på rad
Tre glasburkar med olika typer av bränsle står på rad
Foto: Lovisa Brämming/Järnvägsmuseet CC-BY

"Det vita kolet"

I början av 1900-talet har Sverige ett stort behov av stenkol. Bland annat behövs det till drivmedel för ångloken. Men stenkol är dyrt och måste importeras. Det dyra kolet, i kombination med rädslan för störningar på järnvägen, är bakgrunden till att man satsar på elektrifiering av järnvägsnätet. Så småningom blir ångloken omoderna. Stenkolet byts ut mot det ”vita kolet” – elektriciteten. Därför byggs många vattenkraftverk som ska producera all elektricitet som behövs.