Vad finns i samlingarna

Järnvägsmuseets uppgift är att samla in, berätta om och bygga upp kunskap kring svensk järnväg och dess historia. I museets samling finns föremål från den svenska järnvägens början på 1800-talet, hela vägen fram till vår samtid.  

Utöver en representativ samling av lok, vagnar och andra järnvägsfordon, har museet en stor samling andra järnvägsrelaterade föremål. Dit hör bland annat uniformer och arbetskläder, porslin, ur, konst, textilier, möbler, affischer, skyltar, verktyg och ett flertal modeller av fordon och byggnader.  

Hur kan jag ta del av samlingarna?

Våra utställningar visas i ett före detta lokstall i Gävle. Lokstallet användes tidigare för att reparera och förvara lok, så lokalerna är stora. Trots det får tyvärr bara en liten del av museets stora samling plats i utställningen.

Järnvägsmuseet lånar regelbundet ut föremål till andra museer och till olika museijärnvägar runtom i landet. Vi genomför också tågresor där du kan åka med i några av våra vagnar. Dessutom arbetar vi med att öppna upp delar av våra magasin, så att du i framtiden kan ta del av föremål som inte står i utställning. I samband med återöppnandet av museet, öppnar vi även vårt fordonsmagasin på Nynäs i Gävle.

DigitaltMuseum är en annan plattform där vi tillgängliggör vår samling. Där finns i skrivande stund över 13 000 föremål digitaliserade, så att du kan utforska dem när och var du vill. Museets intendenter finns även till för dig som har en fråga om samlingarna eller annat som rör svensk järnväg, dess historia och kulturarv.

I Järnvägsmuseets magasin finns en mångfald av föremål. Konstsamlingen omfattar bland annat skulpturer, måleri och grafik. Foto: Fredrik Gahm, Järnvägsmuseet/ SMTM. CC-BY.

Hur går insamlingen till?

Vi samlar regelbundet in nya föremål till museet. Varje nytt föremål bidrar med nya berättelser och perspektiv. Dessutom pågår järnvägshistorien här och nu, så även vår egen tid är viktig att dokumentera för framtiden.

Vi är glada över att så många privatpersoner kontaktar oss och erbjuder föremål till samlingen. Erbjudandena diskuteras på regelbundna insamlingsmöten, där museets intendenter tillsammans kommer fram till vilka föremål vi tar in i samlingen, utifrån museets insamlingsplan. Frågor ställs till föremålen: finns liknande föremål i samlingen sedan tidigare? Vad berättar föremålet och tillför det ny kunskap?

Du hittar mer information om insamlingsprocessen under fliken ”Insamling och utlån”.

Vad är ett museiföremål?

Ett museiföremål är mer än bara ett föremål som hamnat på museum. Det är ett historiskt vittnesbörd, som museet tar på sig ansvaret att förvalta för framtiden. Varje nytt museiföremål får ett unikt nummer, så att det ska gå att identifiera. Föremålet registreras i vår databas. Ett foto på föremålet bifogas också.

Därefter placeras föremålet i magasin eller utställning. Ett museiföremål ska hållas så nära originalskick som möjligt. Därför måste det skyddas mot stötar, skadedjur, mögel och andra faktorer som kan bryta ner föremålet. Det är viktigt att magasinet eller utställningen har ett lämpligt inomhusklimat. Föremålet kan ta skada om det förvaras i ett utrymme med fel temperatur eller luftfuktighet. Solens UV-strålar kan också skada föremålet. Till exempel kan färg och ytskikt blekna eller förändras på andra sätt. Därför måste många museiföremål skyddas mot dagsljus. Ofta har vi på oss vita bomullshandskar när vi hanterar föremålen. Detta gör vi för att skydda föremålen från smuts och fett som vi människor alltid har på huden, hur noga vi än tvättar oss.

När det gäller museiföremål finns också juridik att beakta. Samlingen tillhör svenska folket, och det är museet som förvaltar den. Till exempel kan ett föremål som en gång tagits in i samlingen inte gallras hur som helst.

Personalen i Gävle har också ansvar för SMTM:s samlingar av föremål kopplade till väghistoria och civilflyg. Vägsamlingens föremål finns utanför Eskilstuna och civilflygsamlingen i Rosersberg. Arkiv och foto med väg- och flygkoppling finns dock i Gävle.

På Järnvägsmuseet arbetar vi varje dag för att bygga upp en samling som på bästa sätt berättar historien om svensk järnväg, att förvalta den för framtida generationer samt se till att så många som möjligt kan ta del av den. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer eller har ett föremål att erbjuda. Ta också chansen att utforska den digitaliserade samlingen på DigitaltMuseum!