• Järnvägens historia

  Här kan du läsa om några av de byggnader, anläggningar och yrken som varit viktiga inom järnvägen.

 • Våra tåg

  Järnvägsmuseet äger mer än 300 järnvägsfordon.

 • Forskning

  Forskning är en viktig del av Järnvägsmuseets verksamhet. Här kan du läsa mer om projekten som bedrivs.

 • Våra filmer

  Här är ett litet urval av alla de filmer som finns i Järnvägsmuseets stora arkiv.

 • Samlingar

  Järnvägssamlingen håller internationell toppklass och består av över 300 fordon från mitten 1800-talet till idag.