• Lok i rad, kväll, lysande lampor och längre slutartid som ger fartstreck i bilden.

  Tidslinje Järnvägens historia

  Välkommen på en resa genom den svenska järnvägens historia. Tidslinjen gör nedslag i små och stora händelser genom tiden.

 • Uniformsbeklädd konduktör som hänger ut genom öppen dörr och ger signal med signalspade.

  Järnvägens historia

  Här kan du läsa om några av de byggnader, anläggningar och yrken som varit viktiga inom järnvägen.

 • Lok ståendes vid perrong framför stationshus och puffar rök i kvällsljus.

  Våra tåg

  Järnvägsmuseet äger mer än 300 järnvägsfordon.

 • Närbild av öppen tågvagn där personbilar är lastade.

  Forskning

  Forskning är en viktig del av Järnvägsmuseets verksamhet. Här kan du läsa mer om projekten som bedrivs.

 • Våra filmer

  Här är ett litet urval av alla de filmer som finns i Järnvägsmuseets stora arkiv.

 • En rad uppställda byster av män på en lagerhylla.

  Samlingar

  Järnvägssamlingen håller internationell toppklass och består av över 300 fordon från mitten 1800-talet till idag.

 • Närbild på Järnvägsmuseets entre

  Om Järnvägsmuseet

  Välkommen till Järnvägsmuseet i Gävle. Hela Sveriges järnvägsmuseum.