Lok

I samlingen finns bland annat SJ:s tidiga ånglok, klassiska ellok och diesellok. Bland ångloken utmärker sig exempelvis Prins August, som köptes in till den splitternya Södra stambanan 1856, och F1200 som var med om Sveriges allvarligaste järnvägsolycka 1918.

Sverige var tidigt ute med elektrifiering, vilket syns i vår samling. Där finner du både tidiga testlok och långkörare såsom D- och Rc-lok. Olika typer av diesellok finns också representerade.

Vagnar

I fordonssamlingen återfinns sovvagnar, sittvagnar, godsvagnar och postvagnar från 1854 och fram till nutid.

Även restaurangvagnar finns på museet. Cronstedts och Sahlins vagn (döpta efter före detta generaldirektörer vid SJ) används som restaurang respektive bar på våra tågresor. En restaurangvagn har restaurerats i museets verkstad, och slutresultatet finns att beskåda i museets basutställning.

Dessutom finns kungliga vagnar i samlingen, närmare bestämt Oscar II:s rikt utsmyckade audiensvagn och en påkostad vagn som tillhört hans gemål, drottning Sophia. Under Oscar II:s regeringstid 1872–1907 invigdes många nya banor i landet, och kungen närvarade vid flera invigningar. Den vagn som vår nuvarande kungafamilj bland annat åkte på fjällsemester i, finns också på museet sedan 2001.

En rödbrun postvagn står i en utställningshall.

I Fordonsmagasinet förvaras fordon som inte visas i utställningen, som här den kombinerade post- och tredjeklassvagnen DC1a från 1888. Foto: Fredrik Gahm, Järnvägsmuseet/SMTM. CC-BY.

Övriga fordon

Utöver detta finns i samlingen ett antal tjänstefordon såsom dressiner och snöslunga. Det finns också rälsbussar, däribland trotjänarna Y6 och Y7. Tack vare att de var billiga i drift, bidrog de till att stoppa eller åtminstone senarelägga nedläggningar av bandelar i mitten av 1900-talet. En annan välbekant rälsbusstyp som finns i vår samling är Y1 som tidigare trafikerat Inlandsbanan, samt klassikern Hilding Carlsson som var en vanlig syn i järnvägssverige från 1930-talet och framåt.

De flesta av museets fordon står uppställda i museets fordonsmagasin på Nynäs i Gävle. I samband med museets återinvigning 2024, öppnas också fordonsmagasinet för besök.

 Ett antal fordon är även deponerade till andra museer och föreningar runtom i landet. Somliga av fordonen i museets ägo körs också vid våra resor runtom i landet.

För den som vill veta mer om museets fordon, finns boken ”Järnvägsmuseets stjärnor” författad av museichef Robert Sjöö. Du kan också läsa mer om fordonen här på hemsidan.