En närbild på en uppslagen inbunden bok med ritningar med en hand som håller ner uppslaget.

Järnvägsmuseets arkiv består av många spännande arkiv. Flertalet av arkiven är förtecknade och finns sökbara i nationella arkivdatabasen, se länk nedan.

Arkiven är dels fragment från enskilda järnvägars arkiv, huvudarkivet från enskilda järnvägarna finns på Riksarkivet. Arkivet från Trafikaktiebolaget Grängesberg- Oxelösunds järnvägar (TGOJ) finns dock på Järnvägsmuseet.  Vi har även en del mindre och större personarkiv.

Vi har även några föreningars arkiv, däribland Svenska Järnvägsföreningen och Svenska Järnvägarnas arbetsgivareförening.

Trafikrestauranger AB, var ett dotterbolag inom SJ och hade hand om mat på tåg och dess arkiv finns hos oss.

Vi har i arkivet även en omfattande tidtabellsamling som består bland annat av Sveriges Kommunikationer, tjänstetidtabeller från SJ men även enskilda järnvägar samt även en nästan komplett samling av grafiska tidtabeller.

För den tekniskt intresserade finns olika typer av journaler – exempelvis pann-, reparation- och revisionsjournaler förda över ånglok, motorvagnar, diesellok och ellok. För järnvägsvagnar även vagnsjournaler. Vi har även en stor del av Maskinbyråns ritningar digitaliserade.

Länk att söka i museets arkiv: www.riksarkivet.se/nad

Fotokopior

Fotografier från Järnvägsmuseets fotoarkiv kan kostnadsfritt laddas ner som låg- och högupplösta bildfiler från Digitalt Museum.

För nedladdning av bilder sök i Digitalt Museum (extern länk)

Kontakt

Har du frågor till vårt arkiv, kontakta intendent Robert Herpai via e-post:

E-post: robert.herpai@smtm.se