En person som sitter vid ett skrivbord och svarar i telefonen.

Adresser

Järnvägsmuseet (stängt för ombyggnad)

Rälsgatan 1, Gävle
Telefon: 026-455 1460
Allmänt: info@jarnvagsmuseet.se
Tågresor: 026-455 14 70,  resor@jarnvagsmuseet.se

Tåghallen (stängt för säsongen)

Karlsborgsgatan 1, Gävle
Telefon: 026-455 1460

Fakturaadress

Statens maritima och transporthistoriska museer
FE 94
838 73 Frösön

Organisationsnummer

202100-1132

Ta del av allmänna handlingar

Du kan alltid begära att få ta del av allmänna handlingar. När du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om uppgifterna är offentliga. Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, d v s som inte skyddas av sekretess, har en grundskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Om uppgifterna inte kan lämnas ut p g a sekretess får Statens maritima och transporthistoriska museer fråga vem som begär uppgifterna och i vilket syfte de ska användas. Kontakt myndighetens registrator för att begära ut en allmän handling. Registratorn nås via registrator@maritima.se eller telefon 08-519 548 00.