Telefon och e-post

Allmänna frågor

Telefon: 026-455 1460 (måndag-fredag klockan 08.00-15.00)

E-post: info@jarnvagsmuseet.se

Reseinformation, bokningar

Telefon: 026-455 1470 (helgfri tisdag-torsdag 08.00-11.00)

E-post:  bokning@jarnvagsmuseet.se  

Adresser

Järnvägsmuseet
Rälsgatan 1, Gävle (stängt för ombyggnad)

Leveranser

Vänligen kontakta beställaren.

Fakturaadress

Statens maritima och transporthistoriska museer
FE 7733
831 90 Östersund

Organisationsnummer

202100-1132

Ta del av allmänna handlingar

Du kan alltid begära att få ta del av allmänna handlingar. När du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om uppgifterna är offentliga. Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, d v s som inte skyddas av sekretess, har en grundskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Om uppgifterna inte kan lämnas ut p g a sekretess får Statens maritima och transporthistoriska museer fråga vem som begär uppgifterna och i vilket syfte de ska användas. Kontakt myndighetens registrator för att begära ut en allmän handling. Registratorn nås via registrator@smtm.se eller telefon 08-519 548 00.

Visselblåsartjänst

Du kan visselblåsa anonymt om missförhållanden på SMTM, dit Järnvägsmuseet hör. För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska missförhållandet vara arbetsrelaterat och det ska finnas ett allmänintresse i det du rapporterar. Rapportering sker genom ett formulär på SMTM:s webbplats. Möjlighet att finns också att rapportera per telefon eller vid ett fysiskt möte.