Adresser

Järnvägsmuseet (stängt för ombyggnad)

Rälsgatan 1, Gävle
Telefon: 026-455 1460 (måndag-fredag klockan 08.00-15.00)

Leveranser

Vänligen kontakta beställaren.

Allmänna frågor

E-post: jarnvagsmuseet@smtm.se

Reseinformation, bokningar

Telefon: 026-455 1470 (måndag-fredag klockan 10-12 samt 13-15)
E-post:resor@jarnvagsmuseet.se

Fakturaadress

Statens maritima och transporthistoriska museer
FE 7733
831 90 Östersund

Organisationsnummer

202100-1132

Ta del av allmänna handlingar

Du kan alltid begära att få ta del av allmänna handlingar. När du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om uppgifterna är offentliga. Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, d v s som inte skyddas av sekretess, har en grundskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Om uppgifterna inte kan lämnas ut p g a sekretess får Statens maritima och transporthistoriska museer fråga vem som begär uppgifterna och i vilket syfte de ska användas. Kontakt myndighetens registrator för att begära ut en allmän handling. Registratorn nås via registrator@smtm.se eller telefon 08-519 548 00.