Om Järnvägsmuseet

Järnvägsmuseet är en del av myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer. I myndigheten ingår Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet samt Vrak - Museum of Wrecks och Vasamuseet i Stockholm.

Till toppen