Sopsortering

Miljöstationer finns på flera platser inom museiområdet. Här sorteras matavfall, papper, plast, metall, ofärgat glas, färgat glas och restavfall. Miljöstationerna hittar du inomhus vid restaurangen samt utomhus på restaurangens uteservering, vid spår 2 och intill Kalasvagnen.

Hållbar butik

Direkt i entrén möts du av en liten butik med ett noga utvalt sortiment av hållbara produkter. Allt i butiken har en koppling till järnvägen och Järnvägsmuseet. Vissa produkter går enbart att hitta i butiken. Sommartid finns en liten butiksfilial med böcker, återbrukat och glass i fordonsmagasinet Tåghallen. Oavsett vilken produkt du väljer, kan du vara trygg med att den producerats på ett bra sätt utifrån ett miljömässigt- och socialt hållbarhetsperspektiv. Fråga oss gärna om du vill veta mer om våra produkter.

Hållbarhet och tågtrafik

Järnvägsmuseet kör historiska tåg varav cirka 90 procent dras av ellok.

Ånglok och stenkol

Museets ånglok är byggda för att eldas med stenkol. Tidvis har även olja, diesel, torv, torvpulver och ved använts. Den stenkol som är mest lämplig för våra lok är så kallat bitumenöst kol. Kolet innehåller en viss del gaser för att kunna förbrännas rätt och med bäst effekt. När stenkol förbränns släpper den ut koldioxid, svaveloxider och kväveoxider. Ett ton förbränt stenkol släpper ut 2,54 ton koldioxid. När man ser ett ånglok i drift kommer det rök ur skorstenen. Röken är till största delen den vita vattenånga som förbrukas i ångmaskinen. Det som kan färga vattenångan grå är de rökgaser som kommer från förbränningen av stenkolen.

Lok och motorvagnar med dieselbränsle

Flera av museets fordon byggda från 1950- till 1980-talet har dielselmotorer. Det är lokomotorer (mindre lok) som används för växling i Gävle, rälsbussar samt större lok som till exempel används för Vildmarkståget.

Vad gör Järnvägsmuseet för att minska utsläppen?

Vi använder bland annat briketter för ånglok, där stenkol delvis ersätts av krossade olivkärnor. Bränslet fungerar bra vid körning lokalt i Gävle eller vid uppvisning av lok. Ännu finns inget bränsle i fast form som helt kan ersätta stenkolen vid skarp körning ute på linjen. Björk-och bokved kan också användas vid lokal körning efter vissa anpassningar.

Järnvägsmuseet äger tre lok byggda för att eldas med olja/diesel. Planen är att provelda dessa med tallolja blandat med Ecopar bio 100. Om försöken lyckas har vi lok att använda med fossilfritt bränsle för skarp körning på. Vi har också köpt in en elektrisk förvärmare till ånglok. Detta innebär att vattnet i ångpannan värms upp utan att ha en eld igång vilket minskar bränsleåtgången vid uppstart av ånglok. Gällande våra dieseldrivna fordon har vi sedan några år kört lokomotorerna på det fossilfria bränslet Ecopar Bio 100 och från och med sommaren 2024 körs även våra rälsbussar med bränslet.

Ett långsiktigt mål är att tillsammans med Trafikverket elektrifiera ett spår in på bangården vid Tåghallen. Då kan vi använda elektriska museifordon i trafiken mellan museet och Tåghallen.

Jämförelser utsläpp koldioxid

Ånglok
Ett ångtåg av typ B som körs i 180 km mellan Stockholm-Gävle bränner ca 22 kg/minut. Det innebär totalt 3 ton stenkol där 7,6 ton koldioxid släpps ut. Om tåget har 400 passagerare blir det 18 kg per passagerare eller 106 gram koldioxid per passagerare och kilometer.

Personbil
En mellanstor dieselbil släpper ut 167 g koldioxid/fordonskilometer. Snittar vi tre personer i bilen så ger det 55 gram per personkilometer (källa: Klimatsmart, transportmedelsberäkning)

Finlandsfärja
226 gram koldioxid/personkilometer (källa: Klimatsmart, transportmedelsberäkning)

Charterflyg
118 gram koldioxid/personkilometer (källa: Klimatsmart, transportmedelsberäkning)

En leende växeltelefonist i kortärmad jumper och välfriserad lockad frisyr tar emot ett samtal och kopplar vidare.

Kontakta oss

Det finns flera sätt att kontakta oss på Järnvägsmuseet. Här nedan kan du välja det sätt som passar dig bäst.

En flicka sitter inne i förarhytten på ett tåg

Om oss

Järnvägsmuseet har öppnat igen efter flera års renovering, utbyggnad och utveckling. Varmt välkommen!

Vasamuseets mörka dramatiska exteriör i motljus.

En del av SMTM

Järnvägsmuseet är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer.