Museet är stängt för ombyggnad och planerar för öppning våren 2024. Under tiden arrangerar vi tågresor med varierade teman till olika destinationer. 

Järnvägsmuseet har bedrivits i statlig regi sedan starten, under flera olika huvudmän inom järnvägs- eller transportsektorn. Från den 1 januari 2018 är det myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer som ansvarar för verksamheten, nu under det namn som alltid använts i dagligt tal – Järnvägsmuseet.

Museets historia

I 1900-talets början startade en insamling av föremål som ansågs vara historiskt värdefulla för ett framtida museum. SJs omfattande avdelning på den Baltiska utställningen i Malmö 1914 lade grunden för Järnvägsmuseum som öppnade året därpå i ett antal rum i anslutning till SJs huvudkontor på Vasagatan i Stockholm.

Lok och vagnar kunde inte visas förrän i början av 1940-talet och då i enkla träskjul i Tomteboda i utkanten av Stockholm, vilket blev ett komplement till verksamheten på Vasagatan. Det dröjde inte länge förrän museidelen på Vasagatan stängdes. Detaljerade modeller i skala 1:10 visades under 1950- och 60-talen på Torsgatan och Stockholm C innan flyttlasset för hela museet slutligen gick från Stockholm till Gävle för att nyöppnas där 1970. Mellan 1985-2017 användes namnet Sveriges Järnvägsmuseum. Under några år på 2000-talet drevs även museiverksamhet i Ängelholm.

Om ombyggnationen

2022

Ansökan om bygglov godkändes. Första spadtaget har tagits och ombyggnationen startat.

2021

Bygglovsansökan skickades in av Trafikverket, fastighetsägare av Järnvägsmuseets lokaler.

2020

Den första projekteringen är gjord genom fastighetsägaren Trafikverkets försorg.