Utsikt över ett magasin där många lok och vagnar är förvarade.

Delar av det järnvägshistoriska kulturarvet förvaras i Tåghallen som är Järnvägsmuseets fordonsmagasin, beläget i Gävlestadsdelen Nynäs. Här går det att uppleva det bästa ur samlingen vid ett antal tillfällen fram till nyöppningen av museet, som just nu renoveras för framtiden.

Under sommarsäsongen 2018–2020 har vi för avsikt att köra tåg från Gävle Central och Tåghallen – se kalendern för mer information. Museet och de nya utställningarna är planerade att öppna 2020.