Järnvägsmuseets samling utgör en del av Samlingsenheten Transporthistoria, där även SMTM:s samlingar om väghistoria och civilflyg ingår. Väghistoriska samlingen omfattar över 9 000 föremål och finns idag utanför Eskilstuna. I civilflygsamlingen finns nästan 4 000 föremål som förvaras i Rosersberg. Väg- och flygsamlingarnas arkiv och fotoarkiv finns dock i Gävle. Läs mer om dessa samlingar på Våra museer och samlingar (smtm.se).

I Gävle finns även vår restaureringsverkstad. Där bedriver vi restaurering av järnvägsvagnar enligt antikvariska metoder. I vår basutställning ser du restaurangvagnen 2702 som är ett sådant projekt.

 

 • Insamling och utlån

  Järnvägsmuseet arbetar just nu med den nya basutställningen och kan inte ta emot gåvor. Insamlingsstoppet gäller till och med sommaren 2024 när museet öppnar upp igen.

 • Digitalt museum

  På Digitalt Museum kan du utforska en stor del av Järnvägsmuseets samlingar digitalt, var och när du vill!

 • Föremål

  Grunden till Järnvägsmuseets föremålssamling lades i början av 1900-talet. Inte minst SJ:s avdelning på Baltiska utställningen i Malmö 1914 var betydelsefull när museets samling började växa fram. Idag finns över 25 000 föremål i samlingen, allt från stora ånglok till små uniformsknappar. Tillsammans belyser de många olika aspekter av svensk järnväg och dess historia.

 • Fordon

  Järnvägsmuseet har en representativ fordonssamling som spänner över hela den svenska järnvägshistorien, allt från 1800-talets hästdragna malmvagnar till moderna X2-motorvagnar. Sammantaget speglar fordonen järnvägens utveckling genom tiderna. I samlingen, som omfattar över 300 fordon, finns lok, vagnar och andra järnvägsfordon. Både normalspåriga fordon och smalspåriga (med en spårvidd som understiger 1435 mm) finns representerade.