Aktuella projekt

Transporthistoriska underlag

Transporthistoriska underlag är ett pilotprojekt i samarbete mellan SMTM, Centrum för Näringslivshistoria och Trafikverket. Genom att kartlägga och sammanställa forskning inom området och ordna, förteckna och digitisera ett utvalt arkivmaterial är syftet dels att underlätta för forskning om transporthistoria och infrastruktur i historiskt perspektiv, dels att ge Trafikverket stöd för planering och vård av transporthistoriska miljöer. Bland de samlingar som projektet arbetar med finns de järnvägshistoriska samlingarna vid Järnvägsmuseet i Gävle, de väghistoriska samlingarna i Arboga och Kjula samt de flyghistoriska samlingarna i Rosersberg.

Åren 2022 och 2023 har en översikt av olika arkiv genomförts och material från Svenska vägföreningen har ordnats och förtecknats. Digitisering av fotografier och filmer pågår. I oktober 2022 hölls ett webbinarium, ”Infrastrukturens historiska arv – en framtidsresurs?”, och tre workshopar har genomförts: 1) Att forska i transporthistoriskt material 2) Transporthistoria i utbildning och undervisning 3) Digitalt tillgängliggörande och förmedling. Projektet kommer att slutföras under 2024. Från SMTM medverkar Robert Herpai och Charlotte Hagström i projektgruppen, i styrgruppen Björn Hasselgren och Sophie Nyman.  

Avslutade projekt

Järnvägens gröna kulturarv  

När järnvägarna i mitten av 1800-talet började anläggas i Sverige var planteringar till prydnad, husbehov och skydd en del i det nya transportsystemet. Fram till mitten av 1900-talet utgjorde planteringsverksamheten vid landets järnvägar en omfattande del. Det övergripande målet för projektet var att fördjupa kunskapen om detta gröna kulturarv och ge perspektiv på aktuella frågor om järnvägens miljöer. Det drevs i två etapper under åren 2016–2023. Den första avslutades med licentiatavhandlingen Planteringar vid järnvägen. Funktion och organisation under stambanornas första tid (2020), den andra med doktorsavhandlingen Staten som trädgårdsmästare. Järnvägens planteringar från naturförsköningskonst till testamente (2022). Båda är skrivna av Anna Lindgren, då verksam vid Järnvägsmuseet och vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

Projektet var ett samarbete mellan Järnvägsmuseet, Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet och Trafikverket.

Staten som trädgårdsmästare. Järnvägens planteringar från naturförsköningskonst till testamente. Göteborgs Universitetsbibliotek (extern webbsida)

Planteringar vid järnvägen. Funktion och organisation under stambanornas första tid. Göteborgs Universitetsbibliotek (extern webbsida).

Färg som material

Projektet, som hade sitt ursprung i restaureringsverksamheten vid Järnvägsmuseet, hade hantverksvetenskaplig inriktning och undersökte rostskyddande målningsbehandlingar av järn med linoljebaserade färger. Det inleddes 2016 och avslutades 2021 med doktorsavhandlingen Painting Treatments of Weather-Exposed Ferrous Heritage. Exploration of Oil Varnish Paints and Painting Skills av Arja Källbom, verksam vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

Projektet var ett samarbete mellan Järnvägsmuseet, Trafikverket och Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.

Painting Treatments of Weather-Exposed Ferrous Heritage. Exploration of Oil Varnish Paints and Painting Skills (extern webbsida)

Konferenser

I november 2023 hölls en transporthistorisk forskarkonferens som samlade runt 35 deltagare från olika svenska universitet och lärosäten. Under två dagar presenterades historiska perspektiv på transporter på räls och på väg, i luften och på vattnet av forskare verksamma inom ämnen som etnologi, teknikhistoria, kulturvård och ekonomisk historia. Konferensen planeras att hållas årligen. 

Restaurering

Träpanelad tågvagn i tåghall med ordet Restaurant på sidan. Trapp leder in i vagnen för besökare.

Sedan år 1998 har Järnvägsmuseet en restaureringsverksamhet för att bevara och underhålla fordon med kulturhistoriska värden.

Inför varje restaureringsprojekt tas beslut om vilket tidsskikt i loket eller vagnen som ska bevaras och eventuellt återställas. Fordonen görs också trafikdugliga igen.

Läs mer om restaureringsarbetet på Järnvägsmuseet 

Kontakta oss

Ett foto taget utomhus av en glad kvinna med lockigt hår och blommig skjorta taget utomhus.

Charlotte Hagström

Forskningssamordnare vid SMTM/ Järnvägsmuseet. Docent i etnologi och lektor i arkivvetenskap vid Lunds universitet.

Intresseområden: transporthistoria, järnväg som hobby, tåg- och järnvägsentusiaster, resenärsperspektiv, järnvägshistoria, kulturarv. Arbetar med projektet Transporthistoriska underlag, museets bokproduktion, podden Det här är också järnvägshistoria och samverkan med universitetsutbildningar och forskningsmiljöer.

E-post: charlotte.hagstrom@smtm.se

Telefon: 026-455 14 77  

En porträttbild på en man i kostym och glasögon.

Björn Hasselgren

Vetenskaplig rådgivare till SMTM/Järnvägsmuseet. Teknologie doktor i planering och planeringsteori vid Kungliga Tekniska Högskolan. Seniorrådgivare i Trafikverket inom strategisk infrastrukturplanering. Gästforskare vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet.

Intresseområden: transportinfrastrukturens långsiktiga utveckling, cirka 1700-tal till modern tid. Frågor om organisering och finansiering av transportinfrastrukturen och balansen mellan offentligt och privat ansvar för systemen.

E-post: bjorn.hasselgren@ekhist.uu.se

Telefon: 070-762 33 16