Sedan år 1998 har Järnvägsmuseet en restaureringsverksamhet för att bevara och underhålla fordon med kulturhistoriska värden.

Inför varje restaureringsprojekt tas beslut om vilket tidsskikt i loket eller vagnen som ska bevaras och eventuellt återställas. Fordonen görs också trafikdugliga igen.

De som arbetar med restaurering av lok och vagnar inom museet har olika specialistkompetenser. Här finns bland annat snickare som är specialister inom möbelsnickeri, antikvarie, smed och experter på ytbehandling. Det finns även en expert på märkning och litterering, det vill säga hur fordonen ska betecknas med bokstavssymboler.

Restaureringsverksamheten är en forsknings- och utvecklingsverksamhet där det hela tiden uppstår nya frågeställningar om material och metoder som vi söker svar på.

Genomförda restaureringsprojekt har dokumenterats i följande rapporter:

Publicerad

Rapporten Restaurering av personvagn Co13 2832

Det här är ett PDF-dokument

Ladda ner

Publicerad

Rapporten Restaurering av personvagn Co8a 2772

Det här är ett PDF-dokument

Ladda ner

Publicerad

Rapporten Restaurering av personvagn Co8d 3137

Det här är ett PDF-dokument

Ladda ner

Publicerad

Rapporten Restaurering av restaurangvagn Ro3 3749 och sittvagn Bo5b 4356

Det här är ett PDF-dokument

Ladda ner

Publicerad

Rapporten Restaurering av elloket Ra 846

Det här är ett PDF-dokument

Ladda ner

Publicerad

Rapporten Restaurering av dieselloken T41 och T43

Det här är ett PDF-dokument

Ladda ner