En man står framför en utställningsmonter och håller i ett litet barn. Båda två tittar på föremålen i montern.
En man står framför en utställningsmonter och håller i ett litet barn. Båda två tittar på föremålen i montern.
Foto: Lovisa Brämming/Järnvägsmuseet CC-BY

Järnvägen ger nya möjligheter

En förutsättning för den industriella revolutionen är effektiva godstransporter. England är tidigt ute med att transportera varor i vagnar på räls. Vagnarna dras av lok.  Övriga länder i Europa följer snart Englands exempel.

Under andra halvan av 1800-talet byggs järnvägsnätet ut i Sverige. Staten bygger stambanorna, det vill säga järnvägarna som utgör huvudlinjerna över landet. Privata bolag bygger järnvägar som breder ut sig som grenar från stambanorna.

När industrialiseringen i Sverige väl kommer i gång så går det snabbt. Mycket tack vare järnvägen. Många människor genom järnvägshistorien har bidragit till järnvägsnätet vi har idag.