Två personer står med ryggen mot kameran nära en stor tågvagn som användes till snöröjning
Två personer står med ryggen mot kameran nära en stor tågvagn som användes till snöröjning
Foto: Lovisa Brämming/Järnvägsmuseet CC-BY

Hela folkets järnväg?

I början av 1960-talet beslutas att varje trafikslag måste bära sig självt ekonomiskt. Lönsamhetskraven på järnvägen blir hårdare och med den ökade bilismen får SJ ge vika. Olönsamma järnvägar ersätts av bussar. Den minskning av järnvägsnätet, som redan inletts då Sveriges enskilda järnvägar förstatligandes, fortsätter. 

SJ som egentligen bara utför sitt uppdrag får ta emot protester. SJ skulle ju vara hela Sveriges järnväg! Många frågar sig om uttrycket: ”Hela folkets järnväg” bara är en myt.

Ytterligare protester får SJ utstå i och med de ogräsbekämpningståg som rullade där hormoslyr sprutades på banvallarna.