En flicka står och lyssnar på ett audiospår framför en utställningsmonter
En flicka står och lyssnar på ett audiospår framför en utställningsmonter
Foto: Lovisa Brämming/Järnvägsmuseet CC-BY

Sveriges största arbetsgivare

Tack vare järnvägen växer många nya yrken fram. Det är vanligt att flera generationer inom samma familj arbetar vid järnvägen.  Att vara ”järnvägare” är en stark yrkesidentitet. 

För män går det att göra karriär. Kvinnor har inte samma möjligheter.

Järnvägen är lockande som arbetsplats. Det finns fina löneförmåner, som fria resor, hyresbidrag och till och med fri bostad. Andra förmåner är fri läkarvård och medicin.

Under första halvan av 1900-talet är SJ Sveriges största arbetsgivare.