en man står inne i förarhytten på en tågvagn och håller i en spak. På en skärm syns en tågräls.
en man står inne i förarhytten på en tågvagn och håller i en spak. På en skärm syns en tågräls.
Foto: Lovisa Brämming/Järnvägsmuseet CC-BY

Vart är vi på väg?

Tiden runt millennieskiftet är händelserik för svensk järnväg. 1988 delas Statens Järnvägar upp i SJ, som ska driva trafikverksamheten, och Banverket, som ska ansvara för underhåll och drift av banorna. Samma år antar SJ sin första miljöpolicy. Låga koldioxidutsläpp gör tåget till ett miljövänligt transportsätt. På 1990-talet öppnas möjligheterna för privata aktörer att bedriva tågtrafik.

2010 slås Banverket samman med Vägverket och bildar Trafikverket. Antalet tågresenärer ökar stadigt. Stora byggprojekt startas eller är planerade, men de skapar debatt. Att bygga ny järnväg är kostsamt och har hög klimatpåverkan, men tåg i drift släpper ut väldigt lite växthusgaser.