Närbild på en monter där ett vapen sitter på väggen bredvid SJ-skyltar i olika färger
Närbild på en monter där ett vapen sitter på väggen bredvid SJ-skyltar i olika färger
Foto: Daniel Bernstål/Järnvägsmuseet CC-BY

Järnvägens roll i krigstider

Den svenska militären har stora behov av transporter. Vid eventuell mobilisering är det viktigt att snabbt kunna forsla militära förband ut i landet. Samarbetet mellan militären och järnvägen måste fungera. Insikten om järnvägens betydande roll för ett fungerande samhälle i kristid är en viktig erfarenhet efter andra världskriget. Därför skapas SJ driftvärn.