• Ellok Rc1 1007

  När SJ önskade modernisera sin ellokspark kom Rc-loken till. Det är boggielok, med tyristordrift och rejäl motorstyrka. Med dem kunde man kunde köra både gods och persontrafik, och hastigheten kom upp ett snäpp.

 • Ellok Ra 846

  SJ kände av konkurrensen från bilismen och flyget och ville pröva högre hastigheter. Därför utvecklades tillsammans med ASEA elloket Ra, som byggdes i två exemplar av NOHAB och ASEA år 1955.

 • Ellok Da 888

  Elloket Da 888 är tillverkat av flera verkstäder tillsammans år 1955. Loktypen ingick i en serie om 93 lok, vilka fick nummer mellan 790 och 941, som SJ lät beställa på 1950-talet.

 • Ellok Da 820

  Elloket Da 820 är tillverkat av flera verkstäder tillsammans år 1953. Loktypen ingick i en serie om 93 lok, vilka fick nummer mellan 790 och 941, och som SJ lät beställa på 1950-talet.

 • Ellok D 432

  Elloket D 432 är tillverkat år 1936. Det ingick i en serie om totalt 333 lok som SJ och privatbanorna Bergslagarnes Järnväg och Dalslands Järnväg lät tillverka mellan 1925 och 1943.