Loket var det första elloket av allround-typ, som kunde användas i både person- och godståg. Föregångaren till 432 är D 101 som finns i museets utställning, skillnaden är i huvudsak att 101 har träkorg medan 432 har stålkorg. Loktypen har använts i hela Sverige, och de sista togs ur trafik i slutet av 1980-talet. Da-loket som kom på 1950-talet blev efterföljaren.

Det som utmärker denna loktyp är att kraften från två drivmotorer drivs via en blindaxel, det vill säga ett hjul som inte når ner till rälsen och vidare genom koppelstänger till tre drivaxlar.

Loket bevarades på 1980-talet av Ostkustbanans Vänner (OKBv) i Sundsvall, som på verkstaden i Ånge lät återställa loket till ett skick det hade på 1930- och 1940-talen.

Järnvägsmuseet ägare av loket år 2012. År 2016 utrustades loket med ATC  - Automatic Train Control. 

Begreppsförklaring

D är en beteckning (littera på jvg-språk) på loktypen och betyder:

  • D = Allround-ellok med 2 st motorer, blindhjul och koppelstångsdrift.
  • 432 är lokets individnummer.
  • Loket levererades som en Dk (k = motorer av typ KJC136) men blev på 60-talet ombyggd till en Du2 (u = motortyp KJC137, 2 = multipelkörbart). Efter lokets renovering så är det idag maskinellt en Du, men exteriört en Dk.  

Tillverkad

ASEA och Motala Verkstad år 1936  

Längd

13 meter

Vikt

80,4 ton

Motorstyrka

2 500 hk

Hastighet

Högsta tillåtna hastighet 100 km/h