Loken fick efter amerikansk förebild en mjukare och rundare utformning än de tidigare fyrkantiga elloken och målades i orange i stället för brunt. Även hastigheten var en helt annan. De kunde köras i hela 150 kilometer i timmen och fick därför heta Rapidlok.

SJ ville börja köra i högre hastigheter än 120 kilometer i timmen som var maxhastigheten på den tiden. Rapidloken visade sig fungera bra för ändamålet, de var snabba och lätta snälltåg. År 1961 skaffade därför SJ ytterligare åtta rapidlok.

Det här loket gick i trafik fram till 1980-talets mitt, därefter tog Järnvägsmuseet över. Loket totalrenoverades inför järnvägens 150-årsjubileum år 2006 och byggdes om så att det nu ser ut som när det var nytt.

Begreppsförklaring

Ra är en beteckning (littera på jvg-språk) på loktypen och betyder:
R = Snabbt ellok med 2 st boggier, och 4 drivmotorer
a = Första typen inom ”R-familjen”
846 är lokets individnummer
Detta lok kallas även ”Rapid 1”
Loket är ATC-utrustat (Automatic Train control)

Tillverkad

NOHAB och ASEA, 1955  

Längd

15,1 meter

Vikt

62 ton

Motorstyrka

3 600 hk

Hastighet

Högsta tillåtna hastighet 150 km/h