Den här loktypen är en utveckling av det klassiska D-loket, som var ett ellok som började byggas redan 1925. D-lok var en stor serie med flera varianter, där litt Dm3 byggdes till så sent som 1970.

Loket är avsett för tunga persontåg, eller godståg och loktypen har använts i hela Sverige.

Det som utmärker denna loktyp är att kraften från två drivmotorer drivs via en blindaxel, det vill säga ett hjul som inte når ner till rälsen och vidare genom koppelstänger till tre drivaxlar.

Loket är en robust konstruktion som till exempel lämpar sig för snöröjning. Det är utrustat med en stor plog som kallas ”Norrlandsplog” och som var vanlig när loken tjänstgjorde på Malmbanan i person- och godståg. Järnvägsmuseet faktiskt fick äran att snöröja med lok 888 vintern 2010 - 2011 för Trafikverkets räkning.

Det här loket kom till museet på 1990-talet, och gör tjänst i både transporttåg och persontåg. Det kan multipelkopplas med loket Da 820 som också är i museets ägo. Multipelkoppling innebär att två lok kopplas samman, men bara en förare kör båda loken tillsammans, från det första lokets förarhytt.  

Begreppsförklaring

Da är en beteckning (littera på jvg-språk) på loktypen och betyder:
D = Allround-ellok med 2 st motorer, blindhjul och koppelstångsdrift
a = variant inom ”D-familjen” (det finns också D, Dg, Dg2, Df, Dk, Dm, Dm3, Dr, Ds, Du, Du2)
888 är lokets individnummer
Loket är ATC-utrustat (Automatic Train control)  

Tillverkad

NOHAB, ASEA, Motala Verkstad och Vagn & Maskinfabriken i Falun, 1955  

Längd

13 meter

Vikt

75 ton

Motorstyrka

2 500 hk