Den här loktypen är en utveckling av det klassiska D-loket, som var ett ellok som började byggas redan 1925 D-lok var en stor serie med flera varianter, där litt Dm3 byggdes till så sent som 1970.

Loket är avsett för tunga persontåg, eller godståg och loktypen har använts i hela Sverige.

Det som utmärker den här loktypen är att kraften från två drivmotorer drivs via en blindaxel, ett hjul som inte når ner till rälsen och vidare genom koppelstänger till tre drivaxlar.

Det här loket kom till museet på 1990-talet, och gör god tjänst i både transporttåg och persontåg. Det kan multipelkopplas med loket Da 888 som också är i museets ägo. Multipelkoppling innebär att två lok kopplas samman, men bara en förare kör båda loken tillsammans, från det första lokets förarhytt.  

Begreppsförklaring

Da är en beteckning (littera på jvg-språk) på loktypen och betyder:
D = Allround-ellok med 2 st motorer, blindhjul och koppelstångsdrift
a = variant inom ”D-familjen” (det finns också D, Dg, Dg2, Df, Dk, Dm, Dm3, Dr, Ds, Du, Du2)
820 är lokets individnummer.  
Loket är ATC-utrustat (Automatic Train control)

Tillverkad

NOHAB, ASEA och Vagn & Maskinfabriken i Falun, 1953  

Längd

13 meter

Vikt

75 ton

Motorstyrka

2 500 hk

Hastighet

Högsta tillåtna hastighet 100 km/h