Foto: Daniel Nilsson

Ud 854 är ett växellok som byggdes för tung växling på elektrifierade bangårdar.

Loket är en utveckling på Ub-loket (SJVM har nummer 163 under långsam renovering) och tanken var att använda Ud även för lokala godståg, varför det fick högre hastighet än Ub. Ud-loken kom att användas mycket på Malmbanan där det gick multipelkopplade, men man kunde se dem i hela landet. SJ köpte 25 Ud-lok, och idag finns 854 kvar hos oss och 868 (ej körklar) hos Malmbanans Vänner i Luleå. Ud 854 gjorde sina sista turer i Nässjö 1994 då det ställdes av och kom till museet. 2014 gjordes loket kördugligt igen. Vi tycker att loket ska få representera den sista tiden i sin tjänmst och därför kommer det även i framtiden att få se rufft ut och det får behålla sin patina.

Mer läsning