Dg 101 är ett ellok tillverkat 1925. Loktypen ingick i en serie om totalt 333 lok som SJ lät tillverka mellan 1925 och 1943 och 101 var det första av alla dessa lok.

D-loket var det första elloket av allround-typ, som kunde användas i både person- och godståg. De första D-loken kunde förses med en snälltågsväxel (Ds) då loket kunde gå i 100 km/h eller godstågsväxel (Dg) som gjorde loken lite starkare och de kunde då gå i 75 km/h. Loket byggdes med dåtidens sätt som man byggde personvagnskorgar: En stomme av ek som kläddes med stående teakpanel som lackades med fernissa. När loktypen utvecklades så byggdes samma lok i stålkorg från och med 1933 och D 432 är ett sådant lok. När träloken byggdes hade ASEA ett spegelvänt solkors (som kan uppfattas som ett hakkors) som logotype, men man bytte logotype 1933 eftersom den började få en annan betydelse än sin ursprungliga. Loktypen har använts i hela Sverige, och de sista togs ur trafik i slutet av 80-talet. Da-loket som kom på 50-talet blev efterföljaren. Det som utmärker denna loktyp är att kraften från två drivmotorer drivs via en blindaxel (ett hjul som inte når ner till rälsen) och vidare genom koppelstänger till tre drivaxlar. Loket renoverades vid SJs huvudverkstad i Malmö och har funnits på SJVM sedan 1972. Loket är fullt körklart men vi tar bara ut det vid väldigt speciella tillfällen.

Mer läsning