BJ O 2014 vid Hennan station, Järnvägsmuseet. Foto: Mikael Dunker

Bergslagsbanan, BJ (Göteborg-Värmland-Falun) och Gävle-Dala Järnväg, GDJ, elektrifierades under andra världskriget. Tillsammans tog man fram ett för den tiden mycket komplicerat, men starkt ellok för främst godståg, som fick typbeteckning O.

Det blev 21 lok byggda, i tre varianter. Loken fick en mycket uppseendeväckande färgsättning i orange och rött, och dessa lok anses av många fortfarande vara Sveriges vackraste ellok. BJ och GDJ samarbetade i en gemensam trafikorganisation som hette GDG (Gävle-Dala-Göteborg) och det är GDG:s vingar som pryder lokets fronter. SJ förstatligade banorna 1948 och loken fick littera Bk i SJ:s system. Lok nummer 214 fick då nummer 734 istället. Bk-loken användes sedan i godstågstjänst fram till början och mitten av 70-talet innan de ställdes av.

Bk 734 fick inför några resor för tågintresserade i början på 70-talet, tillbaka sina GDG-färger. Loket överlämnades efter dessa resor till Järnvägsmuseum där det användes vid några enstaka arrangemang fram till 1984. Loket har sedan dess stått stilla, men efter teknisk genomgång och hjulrevision så är det sedan våren 2013 återigen ett kördugligt museilok.

Mer läsning