• Staket och inhägnader

  Från järnvägens start år 1856 inhägnades Statens Järnvägars områden för att så långt det var möjligt hålla banan fri från intrång. Inhägnaden var också till för att märka ut ägogränser mot omgivande ägor.

 • Banvaktsstugor

  Banvaktsstugor i olika standardmodeller har redan från början funnits utmed järnvägarna i Sverige. Avstånden mellan stugorna varierade från några kilometer upp till någon mil.

 • Lokstall

  Lokstall eller lokstation är en byggnad för underhåll av och förvaringsplats för lok.

 • Järnvägsstationer

  Järnvägsstationerna byggdes utmed banorna. De skulle innehålla utrymmen för resenärerna som väntsal och ibland en järnvägsrestaurang, samt lokaler för personalen som arbetade vid järnvägsstationen.