I anslutning till lokstationen fanns ytterligare ett antal byggnader för verksamheten. Här fanns vattentorn och vattenkastare, även kallad vattenhäst. En stor lokstation kunde även ha verkstäder av olika slag, maskinverkstad, smedja, kopparslagareverkstad, gjuteri, vagnverkstad, målarverkstad, snickarverkstad och tubreparationsverkstad. I anslutning till lokstallet fanns också en kolgivningsbrygga, en plats där man förvarade kolet till ångloken. I lokstallet fanns möjlighet att utföra reparationer under loket i de så kallade inspektionsgravarna.

Lokstationerna byggdes enligt två olika modeller. Det var antingen parallellstall eller rundstall, även kallat cirkelstall. Parallellstallen byggdes som namnet antyder parallellt med spåren ut från stallbyggnaden, med eller utan vändskiva. Rundstallen var byggda i halvcirkel runt en vändskiva.