Foto: Ingvar Fogelberg

1907 beställde SJ 5 st starka ånglok för att dra malmtågen på sträckan Abisko Östra-Riksgränsen, där norska lok tog över. Man slapp då ha påskjutslok och loket kunde dra malmtåg på 1400 ton.

Loken blev Sveriges starkaste kolvånglok, men några fler byggdes inte, efter Malmbanan blev elektrifierad mellan Kiruna och Riksgränsen redan 1915. Loken kom efter detta att gå i godståg på Norra Stambanan. Sista tjänsten gjordes i kalktågen mellan Rättvik och Falun 1961-1962. R 976 sparades av Järnvägsmuseum och är idag körklart. Loket finns i Gävle, och används vid enstaka tillfälle, när ett riktigt starkt och pampigt ånglok är efterfrågat.