Loken är till för tung växling och påskjut på Malmbanan, det vill säga att knuffa malmtåg uppför backar. De uppfyllde SJ:s förväntningar och totalt köptes 64 lok av den här typen.

N 576 är ett lok i den första serien. Det byggdes om år 1929 med överhettad panna och fick littera Na, för att återigen få heta enbart N år 1942. Loket blev kvar ända till slutet av ångloksepoken, både som N-lok och som ånglok, och gick i växling i Borås när det pensionerades så sent som 1970.

N-loken är omvittnat starka och personalen tyckte om dem även för deras snabbhet. Loket är en utpräglad växlingsmaskin som hör hemma på en bangård med mycket godsvagnar.

På 1970-talet togs N 576 över av Järnvägsmuseet. Det renoverades till körklart skick av Järnvägsmusei vänner i Ängelholm 2017.  

Begreppsförklaring

N är en beteckning (littera på jvg-språk) på loktypen och betyder:
N = Tanklok för växling eller godståg med fyra drivaxlar.
576 är lokets individnummer.

Tillverkad

Motala Verkstad, 1900

Längd

9,9 meter

Vikt

56,4 ton

Dragkraft

Dragkraft 9,0 ton vilket ger ca 560 hk  

Hastighet

Högsta tillåtna hastighet: 45 km/h