E2 904 är ett ånglok som är byggt av Nydqvist & Holm AB i Trollhättan 1907. Det ingick i en serie om totalt 133 lok som SJ köpte genom åren.

Loktypen var tänkt för tung trafik främst i norrland och var därför från början försett med sluten hytt (hytten hade alltså dörrar och fönster, innan dess var de öppna i bakänden, och rätt kalla och dragiga att jobba i). E-loket har fyra drivaxlar och en tvåcylindrig ångmaskin, som ligger mellan hjul och ram. Pannan är överhettad. Loket är ett så kallat tenderlok, där kol och vatten finns med i en slags vagn, kopplad bakom lokhytten. Från början var loket av typ E (som 902), men byggdes på 1940-talet om så det fick en löpaxel längst fram. Det gjorde att loket fick gå lite fortare, och var lite snällare mot spåret. Loket fick då heta E2.

E2-loken användes länge i tjänst och 904 togs inte ur trafik förrän i på 1960-talet. Loket stod sedan i krigsberedskap innan Sveriges Järnvägsmuseum tog ut loket ur sin krigsreserv 2010. På drygt ett dygn kunde loket köras för egen maskin, och har sedan dess snyggats upp. Loket finns idag i Gävle, där det ofta används i vår ångpendel till Gävle C, samt på körningar i Gävleområdet.

 

anglok_e2-904_kvallsbild_foto_hans-sjogren.jpg

Ånglok E2 904 på Gävle central. Foto: Hans Sjögren, Järnvägsmuseet/SMTM