1948 beställde SJ två stycken ångdrivna kranar från Cowans, Sheldon & Co Ltd, Carlisle i England.

Kranarna kom i delar per båt till Göteborg och monterades i Ånge resp Nässjö, där de också blev stationerade hela sin drifttid. Kranarna kom att heta A1 (Nässjö) och A2 (Ånge). De användes för att bärga urspårade tåg, men även för att hjälpa banavdelningen med att byta större broar. Nässjös kran togs ur drift kring 1980 och blev skrotad ca 10 år senare medan Ånges kran togs ur drift 1976. Den kom att stå inplastad i beredskap i Mellansjös lokhus och kom till museet 1994. 2012 togs den i drift igen och har sedan dess visats vid ett antal arrangemang. Vi har nu två utbildade kranförare och kranen är fullt besiktigad och godkänd att lyfta 50 ton. Förutom själva kranen finns det en vagn som hör ihop med den som kranarmen läggs ned på.