Här kan du läsa om några av de byggnader och anläggningar som varit viktiga inom järnvägen och om dess utveckling genom tiderna.