Kontakta oss

Charlotte Hagström

Forskningssamordnare vid SMTM/ Järnvägsmuseet. Docent i etnologi och lektor i arkivvetenskap vid Lunds universitet.

Intresseområden: transporthistoria, järnväg som hobby, tåg- och järnvägsentusiaster, resenärsperspektiv, järnvägshistoria, kulturarv. Arbetar med projektet Transporthistoriska underlag, museets bokproduktion, podden Det här är också järnvägshistoria och samverkan med universitetsutbildningar och forskningsmiljöer.

E-post: charlotte.hagstrom@smtm.se

Telefon: 026-455 14 77  

Björn Hasselgren

Vetenskaplig rådgivare till SMTM/Järnvägsmuseet. Teknologie doktor i planering och planeringsteori vid Kungliga Tekniska Högskolan. Seniorrådgivare i Trafikverket inom strategisk infrastrukturplanering. Gästforskare vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet.

Intresseområden: transportinfrastrukturens långsiktiga utveckling, cirka 1700-tal till modern tid. Frågor om organisering och finansiering av transportinfrastrukturen och balansen mellan offentligt och privat ansvar för systemen.

E-post: bjorn.hasselgren@ekhist.uu.se

Telefon: 070-762 33 16