Ingen bild har valts

Etapp 1

Syftet för etapp 1 har varit att undersöka hur den statliga järnvägens planteringsväsende bildades och organiserades. Målet var att förklara de bakomliggande motiven till planteringsverksamheten och ge en översiktlig bild av den. Inom etapp 1 gjordes också en förstudie av återplanteringar år 2017, vilken syftade till att ringa in delområden för hantering av järnvägens gröna kulturarv och återplantering i stationsmiljöer och på Trafikverkets fastigheter. Etapp 1 avslutades med licentiat-uppsatsen ”Planteringar vid järnvägen. Funktion och organisation under stambanornas första tid” (2020).

Ingen bild har valts

Etapp 2

Syftet för etapp 1 har varit att undersöka hur den statliga järnvägens planteringsväsende bildades och organiserades. Målet var att förklara de bakomliggande motiven till planteringsverksamheten och ge en översiktlig bild av den. Inom etapp 1 gjordes också en förstudie av återplanteringar år 2017, vilken syftade till att ringa in delområden för hantering av järnvägens gröna kulturarv och återplantering i stationsmiljöer och på Trafikverkets fastigheter. Etapp 1 avslutades med licentiat-uppsatsen ”Planteringar vid järnvägen. Funktion och organisation under stambanornas första tid” (2020).

Ingen bild har valts

Etapp 3

Syftet för etapp 1 har varit att undersöka hur den statliga järnvägens planteringsväsende bildades och organiserades. Målet var att förklara de bakomliggande motiven till planteringsverksamheten och ge en översiktlig bild av den. Inom etapp 1 gjordes också en förstudie av återplanteringar år 2017, vilken syftade till att ringa in delområden för hantering av järnvägens gröna kulturarv och återplantering i stationsmiljöer och på Trafikverkets fastigheter. Etapp 1 avslutades med licentiat-uppsatsen ”Planteringar vid järnvägen. Funktion och organisation under stambanornas första tid” (2020).

Läs mer

En leende växeltelefonist i kortärmad jumper och välfriserad lockad frisyr tar emot ett samtal och kopplar vidare.

Kontakta oss

Det finns flera sätt att kontakta oss på Järnvägsmuseet. Här nedan kan du välja det sätt som passar dig bäst.