Sprutmålning utförs av Thom Olofsson på strömavtagaren till elloket Ra 846.

Vid Järnvägsmuseet finns sedan 1998 en restaureringsverksamhet av lok och vagnar. Målsättningen med restaureringarna är att bevara och underhålla fordon med kulturhistoriska värden.

Inom restaureringsverksamheten arbetar ett flertal personer med olika specialistkompentenser – en projektledare som också är expert på ytbehandling, två snickare som är specialister inom möbelsnickeri, en smed med tunnplåt och ytbehandling som sitt främsta område, en expert på märkning och litterering som också sammanställer arkivmaterial kring varje fordon, en teknisk rådgivare och en antikvarie.

Restaureringsverksamheten är en forsknings- och utvecklingsverksamhet där det hela tiden uppstår nya frågeställningar om material och metoder som vi söker svar på. Inför ett restaureringsprojekt beslutas vilket tidsskikt som ska bevaras och ibland återställas. Dessutom görs fordonen trafikdugliga.

Restaureringsprojekten dokumenteras i rapporterna nedanför: