Den här vagnen har en inredning som består av enbart kupéer med totalt 88 sittplatser. Den har genomgått mycket få ändringar sedan den byggdes år 1930. 

Fönstren öppnas genom att man drar en läderrem åt sig, så att fönsterramen följer med inåt och fönstret kan dras ned. Vagnen var en tredjeklassvagn fram till år 1956, därefter uppgraderades den till andraklass.

på 1980-talet togs den ur trafik på 80-talet men räddades av Kalmar Järnvägars museiförening, som renoverade den. På 1990-talet kom den Järnvägsmuseet, där den totalrenoverades och togs i bruk år 1998.  

Begreppsförklaring

Co9b är en beteckning (littera på jvg-språk) på vagnstypen och betyder:
C = 3-klass. o = Boggivagn (ska uttalas ”noll”)
9 = Modell 9 i ”Co-familjen”, vilket har med inredningen att göra
b = variant inom ”Co9-familjen”
2798 är vagnens individnummer  

Tillverkad

KMV, 1930

Längd

23,5 meter

Vikt

46 ton

Hastighet

Högsta tillåtna hastighet: 130 km/h  

Sittplatser

88 st