Andraklassvagnen Co8d 3137 är en personvagn med nitad stålkorg, som byggdes år 1937 av AB Svenska Maskinverken i Södertälje. Den var en tredjeklassvagn fram till 1956, sedan uppgraderades den till andraklass.Vagnstypen var en av SJ:s vanligaste och den har gått i trafik i hela landet fram till 1980-talets slut.

Inredningen är idag lite ovanlig eftersom det här är en av de få vagnar som inte fick nackstöd inbyggt i stolarna på 1960-talet. Vagnen är totalrenoverad och togs i bruk 2011, men vagnens tygklädsel är sliten och omklädning är planerad.  

Begreppsförklaring

Co8d är en beteckning (littera på jvg-språk) på vagnstypen och betyder:
C = 3-klass. o = Boggivagn (ska uttalas ”noll”)
8 = Modell 8 i ”Co-familjen”, vilket har med inredningen att göra
d = variant inom ”Co8-familjen”
3137 är vagnens individnummer  

Tillverkad

ASM, år 1937  

Längd

23,5 meter

Vikt

45 ton

Hastighet

Högsta tillåtna hastighet: 130 km/h  

Sittplatser

86 st