När Nässjö-Oskarshamns Järnväg förstatligades år 1946 så bestämde SJ samma höst att vagnen skulle tas in för renovering och ombyggnad. Detta gjordes på SJ:s verkstad i Malmö och när den kom ut därifrån i oktober 1947 så var den ombyggd till kombinerad sitt- och resgodsvagn. Vagnen fick heta CF4 3896 och fungerade som konduktörsvagn i lokalgodståg, bland annat på gamla Nässjö-Oskarshamns Järnväg.

Vagnen slopades år 1962 och året därpå ställdes den upp i Hultsfreds hembygdspark tillsammans med ett lok från NOJ. Där stod den till år 2009 då den togs bort.

Den renoverades 2015–2016 av Järnvägsmusei vänner i Ängelholm. Vagnen ser nu ut som den gjorde efter revisionen 1947 men före år 1956.

Begreppsförklaring

CF4 är en beteckning (littera på jvg-språk) på vagnstypen och betyder:

  • C = 3-klass
  • F= Resgodsutrymme
  • 4 = Modell 4 i ”CF-familjen”
  • 3896 är vagnens individnummer på SJ  

Tillverkad

Ljungrens, Kristianstad 1901, ombyggd av SJ i Malmö 1947  

Längd

12 meter

Vikt

15,6 ton

Sittplatser

29

Hastighet

Högsta tillåtna hastighet 90 km/h

Lastar

2,2 ton