Det byggdes tio vagnar med littera Ao5 och vagn 4480 var en sovvagn i förstaklass som bland annat var avsedd att användas i kryssningståg som till exempel Dollartåget.

Dollartåget var ett lyxtåg som SJ körde till norra Sverige under 1950- och 1960-talen i samarbete med Svenska Turistföreningen (STF). Målgruppen var amerikaner - därav smeknamnet.

Vagnarna fick en tjänstekupé samt elva sovkupéer som kunde bäddas med en eller två platser. Mellan kupéerna parvis finns en öppningsbar mellanvägg som gör att det går att skapa en storkupé.

Genom åren har vagnen kommit att heta Ao5, Ao5a, WLAo5a, WL6 och till sist WL2.

År 1976 byggdes alla vagnar om så att inredningen blev universal och även kunde bäddas med tre platser. På slutet av 1970-talet byggdes vagnarna om på nytt och träfönstren ersattes då av aluminiumramar på kupésidan.

Vagnen blev museivagn i Kalmar år 1993.  Den kom till Järnvägsmuseet 1998 och  renoverades år 2017 och fick då det utseende den hade efter ombyggnad på 1970-talet. När vagnen används i tåg är det lämpligt att det bor max två personer i varje kupé.  

Begreppsförklaring

WL2 är en beteckning (littera på jvg-språk) på vagnstypen och betyder:
WL = Sovvagn
52= Modell
2 i ”WL-familjen”, vilket har med inredningen att göra
4480 är vagnens individnummer  

Tillverkad

ASJ Arlöv 1952  

Längd

23,5 meter

Vikt

44 ton

Hastighet

Högsta tillåtna hastighet 130 km/h  

Sovplatser

33 st (11 kupéer) men max 22 är lämpligt