I vagnen transporterades post och resgods, men den var också bemannad för postsortering. Sorteringsfacken hade man utmed långsidorna och för att få in ljus byggdes en lanternin = ljusinsläpp i taket.

Vagnen hette DFo6 när den var ny, 1948 DFo16, och DFo25b 1963, och DF25 1970 och vi har valt att låta den få ett utseende så nära som möjligt 1963, men en av vagnssidornas stora resgodsdörrar sattes igen i samband med ombyggnad till hjälpvagn 1974.

1974 slopas den och byggs om som hjälpvagn Qgh 986 0027, den placerades då i Ånge där den var i beredskap för utryckningar vid tågolyckor. I samband med att hjälpvagnarna slopades kom den till Ostkustbanans Vänner 2000 där den gick som följevagn i deras extratåg. Järnvägsmuseet tog över den 2016 och den totalrenoverades

I vagnen finns nu pentry och ett litet kontor för tågpersonalen, omklädningsrum, dusch, toalett med tank, städskrubb samt förråd, verkstad och elverk. Elverket används för att förse restaurangvagn och barvagn med 400 V, 50 Hz.

Begreppsförklaring

DFo25b är en typbeteckning (littera på jvg-språk) och betyder:

  • D betyder post, och F resgods
  • 25 betyder att golvytan i postutrymmena är 25 kvm
  • b lades till för att skilja vagnen från en annan vagnstyp som också hette DFo25, och som kom från Ostkustbanan
  • 3096 är vagnens individnummer.

Tillverkad

AB Svenska Maskinverken i Södertälje, 1935  

Längd

23,9 meter

Vikt

53,2 ton, vår tygnsta personvagn

Hastighet

Högsta tillåtna hastighet 130 km/h