En rad äldre vagnar av typerna A5, AB7, B8, B15 och WL14 byggdes därför 1971-1985 om till liggvagnar. I praktiken var underredet och taken samt i vissa fall vagnssidorna det enda man behöll. Taket höjdes och de fick en helt ny inredning.

De första 20 vagnarna byggde SJ själva om på sin verkstad i Örebro medan resten av vagnarna byggdes om av Kalmar Verkstad (KVAB). SJ behöll vagnskorgarna vid ombyggnaden medan KVAB byggde nya vagnssidor. SJ-vagnarna skiljde sig därför utseendemässigt (glesare korrugering (RED: JA, det är rättstavat, handlar om plåtens bocknig) som 1940-talsvagnar) mot KVAB-vagnarna (tätare korrugering som 1960-talsvagnar). Varje kupé har sex liggplatser. De mellersta bäddarna kan fällas ner dagtid så att bäddarna längst ner kan användas som soffor. Toalett och tvättrum med handfat finns i båda vagnsändarna.

Vagnarna har använts i princip i alla nattåg i Sverige och på 2000-talet även till Berlin. När vagnen ej används som liggvagn fungerar den alldeles utmärkt som sittvagn. Vagn 3566 är den enda musealt bevarade liggvagnen i Sverige och den lackerades 2014 i sin bruna färg, och den ser nu ut som när den kom ut från Kalmar Verkstad 1975.

Begreppsförklaring

BC2T är en beteckning (littera på jvg-språk) på vagnstypen och betyder:

  • BC = Liggvagn
  • 2 = Modell 2 i ”BC-familjen”, vilket har med inredningen att göra
  • T = Vagnen var försedd med vacuumtoalett när den var nyombyggd, och det markerades genom ett T
  • 3566 är vagnens individnummer  

Tillverkad

ASJ Linköping som tredjeklassvagn 1944 (litt B8B 1975), ombyggd 1975 till liggvagn vid Kalmar Verkstad  

Längd

23,5 meter

Vikt

43 ton

Platser

48 liggplatser eller 64 sittplatser  

Hastighet

Högsta tillåtna hastighet 160 km/h