Två myndigheter läggs ned och all dess verksamhet överförs till en ny myndighet för att kunna få infrastrukturella samordningsvinster. De diametralt olika trafikslagen väg och järnväg och dess ansvarighet ligger sedan 2010 under Trafikverket.