Enligt "Instruktion för tågstäderska" från 1943 skulle tågstäderskan vara utrustad med en enligt järnvägsstyrelsen fastställd standardutrustning:

 • 1 förvaringsväska
 • 1 portör
 • 1 tång
 • 1 skrapa
 • 1 mugg
 • 20 bollskivor
 • 2 handdukar
 • 6 torkdukar
 • 1 tygväska med 2 fack
 • 1 sopskyffel
 • 1 russinviska
 • ett antal papperspåsar med handtag
 • 1 dörrnyckel (till personvagn)
 • 1 vattenflaska (sommartid, med lämplig pipanordning för påfyllning av vatten)

Tygväskan användes för förvaring av sopskyffel och viska. I portören förvarades de redskap som användes vid rengöring av klosetterna, som mugg, skrapa, tång och bollskivor.

Snyggt och prydligt

Genom täta ronder genom personvagnarna såg städerskan till att "städning och putsning är tillfredställande". Hon såg till att kupéer, korridorer, vestibuler och toaletter alltid var snygga och prydliga. Bord, fönsterramar, dörrhandtag, ledstänger, skinnklädda soffor och stolar skulle torkas av. Hon tömde askkoppar och sopade skräp från golv och mattor. Toaletterna skulle hållas rena, speciellt de så kallade klosettrattarna. Det var även hennes uppgift att se till att karafferna var påfyllda med friskt vatten, speciellt under sommartid.

Tågstäderskan utförde också bäddning och uppbäddning i sov- och sjukvagnar efter tågbefälhavarens anvisning. I sovkupén var det inte bara bäddning som hon gjorde. Här skulle också skyddsremmen vid överbädden krokas i, rullgardinen dras ner, gardinerna dras för och handdukar läggas på huvudkudden.

Med på tåget

Tågstäderskan åkte med på tåget och enligt instruktionerna skulle hon "vara i ständig rörelse och i möjligaste mån utföra städningen av kupéerna (avdelningarna) då de resande hava lämnat dessa".

Förutom städuppgifterna skulle tågstäderskan även ha kännedom om den linje och tidtabell som hon tjänstgjorde på för att kunna svara på frågor från de resande.

Tågstäderskan tillhörde trafikavdelningen. Hennes närmaste chef var stationsföreståndaren vid järnvägsstation där hon var stationerad.Under tjänstgöringen på tåg var det tågbefälhavaren som var närmaste chef.

Kvinna torkar av bord framför sittande man i tågkupé.