Stationsinspektorn var den som ansvarade för järnvägsstationen, han var helt enkelt järnvägsstationens chef. Inom järnvägens värld använder man sig gärna av förkortningar. 

Stinsens ansvarade för att allt inom järnvägsstationens område fungerade. Det gällde till exempel signalernas funktion, stationsurets skötsel och ansvar för tåg som ankom och avgick från stationen. Stinsen hade också ansvar för att se till att order och instruktioner som kom från trafikdirektören meddelades den övriga trafikpersonalen på stationen.

Stins hade befogenhet att delegera ansvar, det skedde ofta när det gällde tågens ankomst och avgång. Det förekommer att man säger att stinsen vinkade av tågen och det gjorde han också, men det var i själva verket oftast en tjänsteman under stinsen som utförde det.

Andra som förestod järnvägsstationer, ofta på mindre stationer, var stationsmästare.
På trafikplatser som var klassade som hållplatser fanns så kallade platsvakter, många av dessa var kvinnor.

Man i uniform sittandes vid stiligt och välordnat skrivbord, tittar in i kameran.

Stationsinspektor vid Ångfärjestationen i Trelleborg (30-tal). Foto: fotograf okänd, Järnvägsmuseets samlingar/SMTM. CC-BY.