BERÄTTARRÖST:     [Svartvita bilder från soldater spelas i bakgrunden, och delar av en USA och Soviet-flagga visas] Samtidigt som spänningarna mellan öst och väst i början av 1960-talet hårdnade utbildades personal i kryptering på statliga myndigheter och verk i hela Sverige. [Gamla filmer från svenska militärer visas] SJ var inget undantag. Samtliga SJ-distrikt hade utbildad kryptopersonal. [En mindre apparat syns i bild. Siffror och bokstäver syns på den, tillsynes någon krypteringsmodell] Kryapp 301 är en mekanisk kryptieringsaparat som användes för att skicka hemliga meddelanden av lägre sekretess klass. Signalregementet skötte utbildningen och därefter utfördes övningar för den utbildade personalen varje månad. Garantitiden på denna apparat gick ut 1966, men den kan ha kommit till återanvändning efter kalla krigets slut. I början av 1990-talet började försvaret och SJ att skicka hemliga handlingar med krypto för att hålla nere kostnaderna. Portot på assurerad post hade blivit för dyr, men det måste ändå ha varit som att ha kalla kriget på skrivbordet.