BERÄTTARRÖST:     [En rektangulär dosa i mässing syns. Den är väl använd med rundande kanter och en tydlig patina] Den som använder denna snusdosa i mässing var rallare. [En bild från ovansidan visas och man kan se en inristning] Ett inristat årtal och ett vanligt namn, 1845, A. Karlsson, avslöjar ägaren till snusdosan. A. Karlsson var en av de tusentals rallare som med muskelkraft byggde järnvägen i Sverige. [Gamla filmer från rallare som anlägger järnväg. Mark spängs, timmer hugg och bärs iväg] Med hacka, spade och dynamit grävde sig rallarna genom landet och anlade den järnväg som skulle hjälpa ett fattigt land i Norden att bli ett av europas rika länder. Snusdosan är så väl använd att motivet knappt går att urskilja. [Ovansidan på dosan visas igen. Nu ser man inristningen av en stadsbild]. Med datorns hjälp och ett fotografi från Hälsinglands museum kan vi återskapa locket på den här väl använda mässingsdosan, i alla fall så att vi får en känsla av hur det slitna motivet kan ha sett ut när det inköptes för att förvara rallarens njutning, snuset. En rallare hade sitt pris.