WL2 4480 är en ”klassisk” sovvagn som byggdes 1952. Eftersom sovvagnsresandet ökade i 1 och 2 klass behövdes sovvagnar som kunde gå i 130 km/h, vilket de gamla trävagnarna ej var godkända för.

Tio vagnar litt Ao5 byggdes varav bland annat 4480 var avsedd för att användas i kryssningståg som Dollartåget. Vagnarna fick en tjänstekupé och 11 sovkupéer som kunde bäddas för en eller två platser. Mellan varje kupépar finns det en öppningsbar mellanvägg så att man kan skapa en storkupé. Under åren kom vagnen att heta Ao5-Ao5a-WLAo5a-WL6 och till sist WL2. 1976 byggdes alla vagnar om så att inredningen blev universal och även kunde bäddas för tre platser. På slutet av 70-talet byggdes vagnarna också om så att träfönstren ersattes av aluminiumramar på kupésidan. Vagnen blev museivagn i Kalmar 1993 och kom till Järnvägsmuseet 1998. Renoverades 2016-2017. När vagnen används i tåg är det lämpligt att det bor max 2 pers i varje kupé. Vagnen går som nummer 42 i våra tåg.

Dokument